20.01.2011 г.

Призма

Не зная какво значи.
Фигура с много стени.
Понякога,
за кратко прозрачни.

Фигура.
Или сянка, напълно. Съвсем.
Не искам да мога,
Освен когато в мен.

Понякога. Когато.
значи сега, вчера, никога, винаги,
И още. Бездумия
от красота.

Стени. Както никога,
преди тогава.
Сега, означава само това.
Спрялата в изстрел стрелка.

И кълба, ръбове,
вълни, хаос. Неопрощение.
Сега. Само едно. Изречение без
продължение.

2 коментара: