25.08.2010 г.

Докато ми казваше нещо


Докато ми казваше нещо.


Беше покапала по пръстите ти.
На малки капки, по връхчетата.
И се топяха. Пред очите ми.
А очите ми се разширяваха.

Ти не беше забелязала.
За щастие.
Че пръстите ти са сладки.
Докато ми казваше нещо.

Купувам си пакет солети.
И гледам навън, докато падат листа,
Солени са. Хрускат в устата ми.
Искам да докосна малките капки.
       
Сметана.

Няма коментари:

Публикуване на коментар